Belvárosi társasházban pincerész eladó !

Belvárosi társasházban pincerész eladó !

Belvárosi társasházban pincerész eladó !

2019. augusztus 13. kedd

„Kecskemét, Arany János u. 8. szám alatti társasházban eladó a KIK-FOR Kft. tulajdonában lévő 42 nm alapterületű pincerész, a mellékelt alaprajzon feltüntetettek szerint. Az ingatlan lényegesebb adatait a mellékelt tulajdoni lap tartalmazza. Az ingatlan megtekintése a helyszínen lehetséges előzetesen megbeszélt időpontban. Kapcsolattartónk: Tuka Nikolett, tel: 0676/487-522/150-es mellék. A vételárat tartalmazó vételi ajánlatokat a titkarsag@kikfor.hu e-mail címre elektronikusan, vagy a KIK-FOR Kft Kecskemét, Csányi János krt. 14. szám alatti címére papíralapon kérjük megküldeni. A tárgybeli ingatlanhirdetéssel kapcsolatban a KIK-FOR Kft. az érdeklődők és az ajánlattevők irányában kijelenti, hogy sem a saját felhívásával, sem pedig a beérkező vételi ajánlatokkal elfogadásával kapcsolatban semmilyen kötelezettsége (elsősorban ajánlati kötöttsége) nem keletkezik, a beérkező vételi ajánlatok elfogadásáról vagy visszautasításáról saját hatáskörében maga jogosult dönteni. A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint ajánlatnak, így nem fűződik hozzá ajánlati kötöttség sem. A pályázatok elbírálása során az ajánlattevők által megjelölt vételár összege szerepel a legnagyobb súllyal, de a kiíró a számára összességében legkedvezőbb ajánlatot jogosult elfogadni, akár a pályázók között megtartott ártárgyalást követően. A pályázat elbírálásának további részleteiről, illetve az adásvételi folyamat menetéről az érvényes ajánlatot adókat értesíteni fogjuk, illetve a helyszíni bejáráson az érdeklődők felé felvilágosítást adunk. A pincerész vonatkozásában érvényes árajánlatot adni legalább bruttó 2.500.000,- Ft-os minimum áron lehet, a teljes vételár szerződéskötéssel egyidejűleg történő, egyösszegű megfizetésének vállalása mellett. A vételi ajánlatban megjelölt vételárból 500.000,- Ft-ot ajánlattételi biztosítékként köteles az ajánlattevő a KIK-FOR Kft. 12076903-00135232-00100001 sz. bankszámlájára az ajánlattétellel egyidejűleg átutalással megfizetni és az ajánlat megtételekor igazolni a biztosíték megfizetését. Érvényesnek a pályázat kizárólag ezen feltételek teljesülése esetén tekinthető. A 90 napos ajánlattételi kötöttséget jelentő vételi ajánlatának benyújtásával a pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ingatlanrészre vonatkozó jogszabályi előírásokat és kötelezettségeket megismerte.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje:2021.január 31.

Fotó

Pincerész alaprajz (piros vonallal jelölt)

Pincerész tulajdoni lap

Adatvédelmi nyilatkozat