Műszaki menedzser gyakornokot keresünk!

Műszaki menedzser gyakornokot keresünk!

Műszaki menedzser gyakornokot keresünk!

2019. június 11. kedd

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. pótfelvételt hirdet tárgyév augusztus 21. napjáig azon felvételiző diákok számára, akik a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Műszaki menedzser alapképzési szakra felvételizve duális gyakorlati képzésben részt kívánnak venni.

Jelentkezés módja: e-mailben a titkarsag@kikfor.hu fényképes önéletrajz és motivációs levél kíséretében.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 21.

Felvehető hallgatók létszáma: 1 fő A hallgató kiválasztására egy személyes interjún kerül sor előre egyeztetett időpontban.

Duális képzésről szóló tájékoztató: www.dualisdiploma.hu

DUÁLIS KÉPZÉSI PROGRAM

A program célja, hogy a hallgatók a leendő képzettségüknek megfelelő munkahelyen, munkakörben összekapcsolják az elméleti és gyakorlati ismereteket, fejlesszék a munkafolyamatokban a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat, gyakorlati jártasságot szerezzenek a képzési szakterületükön, valamint fejlesszék a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatokat és együttműködést, a feladatmegoldásokban az értékelő magatartást, továbbá innovációs készségüket.

Szakmai gyakorlóhely KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft., Kecskemét, Csányi János körút 14.

KIK-FOR Kft. 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság számos feladatot lát el mind az önkormányzati ingatlanok, mind pedig a saját tulajdonú ingatlanai kezelésével, üzemeltetésével kapcsolatban. Cégünk tevékenysége alapvetően 5 nagy területre bontható, ezekből néhány rész szorosan kapcsolódik a tulajdonos önkormányzat közfeladat-ellátási kötelezettségéhez.

1. Saját tulajdonú lakóingatlanok és önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása

2. Önkormányzati tulajdonú beépítetlen területek és mezőgazdasági földterületek vagyonkezelése

3. Ingatlan karbantartási és műszaki előkészítői feladatok, külső, vállalkozási tevékenység

4. Társasház kezelési feladatok

5. Saját tulajdonú nem lakás céljára szolgáló (üzlet vagyon) ingatlanok hasznosítása

Főmérnökségünk

A cég ezen tevékenysége kötődik az ellátandó önkormányzati feladatok elvégzéséhez. A műszaki előkészítői és ingatlan karbantartási feladatok részben az önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódnak, a bérlakás kezelési tevékenység során felmerülő műszaki problémák elhárítási, a lakások karbantartási és felújítási feladatainak megszervezését és lebonyolítását a cég műszakis kollégái végzik. A műszaki előkészítői feladatok magukban foglalják a tervezési, árajánlat készítési, műszaki egyeztetési feladatokat csakúgy, mint a különböző hatósági eljárások lefolytatását. A tényleges munkálatokat a KIK-FOR Kft. saját szakembereivel végzi, illetve alkalmanként alvállalkozókkal köt szerződést a munka elvégzésére.

A műszaki előkészítői és ingatlan karbantartási feladatok másodrészben kiterjednek a cég tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok karbantartására, felújítására is. A műszaki előkészítői és ingatlan karbantartási feladatok harmadrészben a társasház kezelési feladatokhoz kapcsolódnak. A cég 24 órás ügyeletet (ún. gyorsszolgálat) biztosít az általunk kezelt társasházakban élők részére is, ez a tevékenység azonban már térítésköteles az igénybe vevő társasházak részére.

Vállalkozásban végzett külsős tevékenység a nyereség elérésének lehetőségét biztosítja a saját állományban lévő munkavállalók közreműködésével.