Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. november 01. naptól felszámítandó díjak

Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. november 01. naptól felszámítandó díjak

Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. november 01. naptól felszámítandó díjak

2021. február 11. csütörtök

Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. november 01. naptól felszámítandó díjak

Adminisztrációs költségek
1. Fizetési felszólítás díj, tértivevény nélküli postai kézbesítéssel: 950 Ft/fizetési felszólítás
2. Fizetési felszólítás díj, tértivevényes postai kézbesítéssel (ügyvédi felszólítás): 1 500Ft/ fizetési felszólítás
3. Bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos költségek: 6 000 Ft/szerződés felmondás
4. Részletfizetési kérelem, fizetési halasztás elbírálása: 3 500 Ft/kérelem
5. Fizetési halasztásra irányuló megállapodás eljárási díja: 5 000 Ft/megállapodás

  1. Követeléskezelés díjai
    1. Késedelmi kamat felszámítása: Ptk.6:155.§ szerint jegybanki alapkamat + 8%
    2. Követeléskezelés díja: bérleti díj tartozás 5%-a

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bérlő részéről szerződésszegésnek minősül, ha a bérbeadóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget.

A fizetési határidő lejáratát követően, a bérbeadó írásos fizetési felszólítás megküldésével hívja fel a bérlő figyelmét a fizetési kötelezettsége teljesítésére, valamint tájékoztatja a nem fizetés jogszabályokban foglalt következményeiről.

A bérbeadó a fizetési felszólítás megküldésével és egyéb ügyintézésével egyidejűleg az alábbi mértékű díjakat terheli a hátralékos ügyfélre, amennyiben a tartozás jogi úton történő érvényesítésére kerül sor, akkor az itt feltüntetett díjakon felül annak költségeit külön is érvényesítjük.