A Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja c. kiemelt városrehabilitációs projekt keretén belül megvalósult üzletfelújítások

A Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja egy olyan komplex városrehabilitációs program, amelyben a szakmai partnerek, befektetők és a helyi tulajdonosok együttműködése nélkül a projekt nem lehetett volna sikeres. A városfejlesztési akcióhoz kapcsolódóan saját tőke bevonásával csatlakozott partnerként, a KIK-FOR Kft is.

A Rákóczi úton lévő üzlethelyiségek a KIK-FOR Kft. tulajdonában vannak, a bérbeadással, karbantartással és a felújítással kapcsolatos feladatokat is a Kft. végzi.
Mint üzlettulajdonos mindenképpen szükségesnek tartottuk, hogy szerepet vállaljunk a terület megújulását szolgáló projektben.

A Rákóczi út 18. és 26. szám alatt található multifunkcionális üzlethelyiségek átalakítása, továbbá a Rákóczi út 20 szám alatti cukrászda kialakítása a támogatott projekt részeként valósult meg.

A Rákóczi út 18 szám alatt található üzlethelyiség rekonstrukciójának célja volt, hogy a Rákóczi út egyik legkiemelkedőbb üzletének átalakítása, felújítása méltó módon történjen meg. Az eredeti üzlethelyiség megosztásával jobban hasznosítható két multifunkcionális üzlethelyiség jött létre, mely magasabb műszaki színvonalával és egységesebb, esztétikusabb megjelenésével alkalmassá vált elegáns kereskedelmi-szolgáltató, illetve kulturális-képzőművészeti funkciók befogadására, esetleg idegenforgalommal és turisztikával összefüggő tevékenységek kialakítására.

A Rákóczi út 26 szám alatt álló, eddig kihasználatlan, de a Rákóczi út adottságaiban egyik meghatározó üzletterének belső felújítása – illetve a mai követelményeknek megfelelő korszerűsítése – a Rákóczi út korábbi kiskereskedelmi funkciójának és városi korzó jellegének erősítését célozta.

A Rákóczi út korábbi vendéglátói hagyományainak felélesztése, az utca városi korzó jellegének erősítése érdekében tervezte a KIK-FOR Kft. a Rákóczi út 20. szám alatt a volt Pálma cukrászda helyreállítását, illetve a mai követelményeknek megfelelő korszerűsítését.

A több évtizeden át ezen a helyen működő „Pálma” cukrászda fogalom volt a környéken, s igazi élettel töltötte meg a Rákóczi út ezen szakaszát. A cukrászda vendégkörének jelentős részét a szemközti Városi mozi látogatói jelentették, így a cukrászda és a mozi neve szinte összeforrt. A vendéglátóhely a rendszerváltozás időszakában szűnt meg, majd néhány évvel később a Városi Mozi is bezárta kapuit. A városrehabilitációs pályázat révén a Rákóczi út közterületeinek megújulása, illetve a Városi Mozi tervezett új, közösségi funkciója ismét indokolttá és reálissá tette a cukrászda funkció felélesztését, hiszen jelenleg a Rákóczi úton nem volt hasonló funkciójú vendéglátóhely.

A korzó jelleg erősítése és az üzlethelyiség felújítások egyaránt a terület üzleti lehetőségeinek ösztönzését célozták.

A KIK-FOR Kft. jövőbeni elképzeléseinek megvalósítását illetően mindenképpen nagy lehetőséget jelentett a Rákóczi út megújítása, melynek hatásaként elősegíthető a vállalkozók és befektetők területre vonzása, illetve a tulajdonunkban lévő üzletek bérbeadása, mely az utca jellegéhez és exkluzivitásához jobban illeszkedő bérlői mix kialakítását eredményezte.