Cégismertető

Cégadatok

A vállalkozás neve: Kecskeméti Ingatlankezelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: KIK-FOR Kft.
A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János körút 14.
A társaság cégjegyzékszáma:Cg.03-09-102506
A cég adószáma: 11031600-2-03
A cég statisztikai számjele: 11031600 6820 113 03
A létesítő okirat kelte: 1993.10.01.
A vállalkozás tulajdonosa: Kecskemét, Megyei Jogú Város Önkormányzata
A KIK-FOR Kft. tevékenységét, gazdálkodását bemutató legfontosabb adatok:
A KIK-FOR Kft. 1993. október 1-én alakult, mint a szétváló Ingatlankezelő és Távfűtő Kft. egyik jogutódja, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes alapításával.

Társaságunk tevékenysége, feladata az elmúlt években folyamatosan bővült, jelentősen megváltozott. A korábbi fő tevékenység a lakás- és üzletvagyon gazdálkodás mellett végezzük az önkormányzattól vagyonkezelésbe átvett ingatlanállomány hasznosítását. Jelentős feladatunk Kecskemét városa által kiírt közbeszerzési eljáráson elnyert 25 önkormányzati intézmény összesen 139 ingatlanának karbantartási feladatainak ellátása.

Fontos tevékenységünk a városfejlesztési feladatok, pályázatok előkészítése, megvalósításukban együttműködés az önkormányzattal.

Társaságunk az elmúlt évben mintegy 1450 önkormányzati lakás kezelését, 112 üzlet működtetését, több mint 36 társasházban 1100 lakás és egyéb tulajdon közös képviseletét látta el. Társaságunk feladata az önkormányzattal megkötött vagyonkezelői szerződés alapján átadott ingatlanvagyon 78 belterületi és 361 külterületi mezőgazdasági földterület hasznosítása, fejlesztése.

A cég 502,9 MFt-os jegyzett tőkével és mintegy 620 MFt nagyságú saját tőkével, illetve saját vagyonnal gazdálkodott az elmúlt években. A saját vagyon, döntő hányada az ingatlanvagyon.

Az elmúlt két évben a társaság tevékenységének éves árbevétele 800 MFt körül alakult. Bevétel összetétele szerint a lakáskezelési tevékenység 160 -170 MFt, az üzletvagyon gazdálkodás 170 MFt nagyságrendű, az intézmény karbantartás 250 MFt, míg az egyéb tevékenységek bevétele 200 – 220 MFt nagyságú.

Az elmúlt időszakban a társaság folyamatosan nyereséges volt, adózatlan eredménye 20 – 26 MFt között alakult. A társaság nyeresége, jövedelmezősége viszonylag alacsony az egyik fő tevékenység, a lakáskezelés szociális jellege, alacsony nyeresége következtében.

Tevékenységünket az elmúlt időszakban 85-90 fő átlagos létszámmal végeztük. A társaság tevékenységi körének bővülése következtében a létszám összetétele és nagysága megváltozott.

A társaság az elmúlt években folyamatosan emelkedő jelentős összegeket fordított az önkormányzati épületek karbantartására 70-75 MFt értékben, az üzletvagyon állagmegóvó karbantartása meghaladja a 20 MFt-ot. Az ingatlan- és lakás felújítások, valamint az eszköz beszerzések, beruházások éves értéke 35-50 MFt.

A cég az elmúlt években adó- és egyéb fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesítette. A különböző adó és költségvetési befizetések összege 210 – 220 MFt, helyi adóra évente 17-18 MFt-ot fizet ki a társaság.

Társaságunk kiemelten fontos feladatának tekinti a tulajdonosi szemléletet tükröző ingatlankezelést, vagyongazdálkodást, a városfejlesztési és az intézményi karbantartási feladatok ellátását. Az önkormányzati vagyon fejlesztése, állagmegóvása, a szervezettebb hatékonyabb gazdálkodás érdekében 2003. év végén bevezettük az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert.

Nagy Gábor Tibor

ügyvezető igazgató