Nem lakás célú helyiségek kezelése illetve hasznosítása

Nem lakás célú helyiségek kezelése illetve hasznosítása

Az önkormányzat 1993-ban a KIK-FOR Kft-be apportálta az önkormányzati tulajdonú, forgalomképes, nem lakás célú helyiségeket, azzal a céllal, hogy e vagyon minél hatékonyabb hasznosításával, a bevételek növelésével biztosítva legyen ezen ingatlanállomány és az önkormányzati bérlakás állomány folyamatos fenntartása, fejlesztése, felújítása és értéknövelése.

Az üzletek bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásának jogi alapja a 2013. évi V. törvény (Ptk).

Ezen ingatlanállomány a tulajdonosi apportcsökkentések, cserék és értékesítések következtében 2010. évben 112 db üzletet és 12 db garázst tartalmaz.

Ingatlanállomány elhelyezkedése

Az ingatlanállomány jelentős része a városközpontban, illetve annak közvetlen közelében található.

Az üzlethelyiségek elhelyezkedéséből egyértelműen következik, hogy ezen bérlemények, jelentős szerepet töltenek be Kecskemét belváros és városközponti, kereskedelmi, üzleti életében.

Ezért kiemelt fontosságú a társaság részére az ingatlanállomány megfelelő működtetése, hasznosítása. Mind az önkormányzat, mind a társaság fő célkitűzése, hogy ezen ingatlanok városképi megjelenése a fekvésükhöz méltó funkció „megtalálása”, illetve kialakítása, a helyiségek műszaki állapota kedvezően befolyásolják a város arculatát.

Az ingatlanállomány hasznosítása

A fenti irányelvek alapján kizárólag bérbeadással történik a helyiségek hasznosítása. A bérleti szerződések 35 %-a határozatlan időre, mintegy 65 %-a pedig határozott időre szól. A szerződések egyértelműen rögzítik a bérbeadó és bérbevevő kötelezettségeit, jogait. A bérbeadó legfontosabb kötelezettsége az ingatlan megfelelő műszaki állapotának és működőképességének biztosítása mellett a városképi elvárások biztosítása. A bérlők feladata a helyiségek belső karbantartása, felújítása és a tervezett funkcióra történő kialakítás.

Megüresedés esetén az ismételt bérbeadás pályázat kiírásával történik.

A nem lakás célú helyiségek övezet szerinti besorolása:

K:            Kiemelt belvárosi övezet

K/1.       Kossuth tér utcai fronton lévő helyiségek

K/2.       Kossuth tér Passage-ra nyíló helyiségek

I.:            Belvárosi övezet (Kiskörúton belül)

I/1.         Arany J. u.

I/2.         Kéttemplom köz

II.:          Városközponti övezet (Kiskörút és Nagykörút közötti terület)

II/1.       Rákóczi u. 4-8.

II/2.       Rákóczi u. 10/12-26.

II/3.       Rákóczi u. 28-34.

III.:         Nagykörúton kívüli övezet

III/1.      Széchenyi stny. 4.

A helyiségek bérleti díját a társaság saját hatáskörben állapítja meg.

A bérleti díjak megállapításánál elsődleges szempont az üzlet városon belüli elhelyezkedése, mely szerint a helyiségek besorolásra kerülnek a Társaság által meghatározott övezetek egyikébe.

Az övezeti besorolás figyelembevételével a helyiségek bérleti díjainak kialakításánál az alábbi egyéb módosító tényezők is figyelembe vehetők:

1./ Funkció:

pénzintézet, bankfiók, biztosító / magasabb bérleti díj megállapítása indokolt/

raktár / csökkentő tényező/

2./ Műszaki állapot:

Felújított helyiség (átadáskor már felújítva, magasabb bérleti díj indokolt)

Jó műszaki állapotú

Felújítandó / csökkentő tényező/