Nem lakás célú helyiségek kezelése illetve hasznosítása

Nem lakás célú helyiségek kezelése illetve hasznosítása

Az önkormányzat 1993-ban a KIK-FOR Kft-be apportálta az önkormányzati tulajdonú, forgalomképes, nem lakás célú helyiségeket, azzal a céllal, hogy e vagyon minél hatékonyabb hasznosításával, a bevételek növelésével biztosítva legyen ezen ingatlanállomány és az önkormányzati bérlakás állomány folyamatos fenntartása, fejlesztése, felújítása és értéknövelése.

Ezen ingatlanállomány a tulajdonosi apportcsökkentések, cserék és értékesítések következtében 2010. évben 112 db üzletet és 12 db garázst tartalmaz.

Ingatlanállomány elhelyezkedése

Az ingatlanállomány jelentős része a Városközpontban illetve annak közvetlen közelében található.

Az üzlethelyiségek elhelyezkedéséből egyértelműen következik, hogy ezen bérlemények, jelentős szerepet töltenek be Kecskemét belváros és városközponti, kereskedelmi, üzleti életében.

Ezért kiemelt fontosságú a társaság részére az ingatlanállomány megfelelő működtetése, hasznosítása. Mind az önkormányzat, mind a társaság fő célkitűzése, hogy ezen ingatlanok városképi megjelenése a fekvésükhöz méltó funkció „megtalálása”, illetve kialakítása, a helyiségek műszaki állapota kedvezően befolyásolják a város arculatát.

Az ingatlanállomány hasznosítása

A fenti irányelvek alapján kizárólag bérbeadással történik a helyiségek hasznosítása. A bérleti szerződések 90 %-a határozatlan időre, mintegy 10 %-a pedig határozott időre szól. A szerződések egyértelműen rögzítik a bérbeadó és bérbevevő kötelezettségeit, jogait. A bérbeadó legfontosabb kötelezettsége az ingatlan megfelelő műszaki állapotának és működőképességének biztosítása mellett a városképi elvárások biztosítása. A bérlők feladata a helyiségek belső karbantartása, felújítása és a tervezett funkcióra történő kialakítás.

Megüresedés esetén az ismételt bérbeadás pályázat kiírásával történik.

A nem lakás célú helyiségek övezet szerinti besorolása:

K: Kiemelt belvárosi övezet
K/1. Kossuth tér utcai fronton lévő helyiségek
K/2. Kossuth tér Passage-ra nyíló helyiségek
I.: Belvárosi övezet (Kiskörúton belül)
I/1. Arany J. u.
I/2. Kéttemplom köz
II.: Városközponti övezet (Kiskörút és Nagykörút közötti terület)
II/1. Rákóczi u. 4-8.
II/2. Rákóczi u. 10/12-26.
II/3. Rákóczi u. 28-34.
III.: Nagykörúton kívüli övezet
III/1. Széchenyi stny. 4.

A helyiségek bérleti díját a társaság saját hatáskörben állapítja meg.

A bérleti díjak megállapításánál elsődleges szempont az üzlet városon belüli elhelyezkedése, mely szerint a helyiségek besorolásra kerülnek a Társaság által meghatározott övezetek egyikébe.

Az övezeti besorolás figyelembe vételével a helyiségek bérleti díjainak kialakításánál az alábbi egyéb módosító tényezők is figyelembe vehetők:

1./ Funkció :

  • pénzintézet,bankfiók,biztosító / magasabb bérleti díj megállapítása indokolt/
  • raktár / csökkentő tényező/

2./ Műszaki állapot :

  • Felújított helyiség (átadáskor már felújítva, magasabb bérleti díj indokolt)
  • Jó műszaki állapotú
  • Felújítandó / csökkentő tényező/