Ingatlankezelési részleg

Ingatlankezelési részleg

A KIK-FOR Kft. a tulajdonos Önkormányzattal kötött közszolgáltatási és megbízási szerződés alapján a megbízó tulajdonában lévő mintegy 1268 bérlakás, illetve az egyéb bérlemények teljes körű működtetési tevékenységét végzi. Az ingatlankezelési feladatok ellátásának jogi alapjai: 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény), Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2021.(III.17.) önkormányzati rendeletével módosított Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 22/2015. (X.22.) helyi rendelete (Lakásrendelet), valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2016. (VI.30.) helyi rendelete (Lakbérrendelet).

A lakások megoszlása szerteágazó: az egyszobástól a háromszobásig, a paneltől a vályogig, belvárostól a külterületi tanyáig találunk bérlakásokat.

Az Ingatlankezelési Részleg végzi az ingatlanokkal kapcsolatos adminisztrációt és koordinálja a bérbeadói teendők ellátását. A Részleg az Ingatlankezelői és a Műszaki Csoport szoros együttműködésével végzi munkáját. Az ingatlankezelői feladatok ellátása során kimutatásokat és nyilvántartásokat készít a vezetői döntések előkészítéséhez, ellátja a bérlakásokkal kapcsolatos jogi adminisztrációs teendőket (bérleti szerződések megkötése, felmondása, igazolások készítése), kapcsolatot tart a bérlőkkel, közüzemekkel, hatóságokkal és a tulajdonossal. A Műszaki Csoport látja el a bérlakásokkal kapcsolatos műszaki adminisztrációs teendőket. Ezen belül nagy figyelmet igényel a napi hibabejelentések kivizsgálása, a javítási munkák és az egyre korosodó épületek folyamatos karbantartásának elvégzésének megrendelése, az épületek állagának megóvása. Egyre gyakoribb az igény az átfogó felújítások és rekonstrukciók bonyolítására is.

Az Önkormányzat a lakásgazdálkodással összefüggő beruházási feladatok előkészítésével is mindenkor a KIK-FOR Kft-t bízza meg, mely feladatok ellátása jórészt a Részleg feladata. Ezek közé sorolható például a folyamatban lévő városi szintű és bérlakásokat érintő projektek előkészítésében való közreműködés, a lakásgazdálkodási koncepció kidolgozása, rossz műszaki állapotú ingatlanok terület rehabilitációval történő felszámolása is. Ezen felül a Részleg részt vesz az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő döntések és adatszolgáltatások előkészítésében, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának munkáját segítendő rendszeresen kimutatásokat, illetve tájékoztatókat készít. A jó együttműködést példázza, hogy a döntések meghozatala előtt az önkormányzat illetékes osztálya a legtöbb esetben megkéri a KIK-FOR Kft. szakvéleményét, szükség esetén pedig egyeztető tárgyalásokra, valamint közös helyszíni szemlékre is sor kerül.