Minőségpolitika

A KIK-FOR Kft. célul tűzte ki, hogy a tulajdonos, az ügyfelek és a partnerek megelégedettsége mellett egyre magasabb szakmai igényességgel végezze a rábízott, valamint a vállalkozás keretében felvállalt feladatokat.

E cél megvalósítása során figyelemmel kíván lenni Kecskemét város több évszázados hagyományainak megőrzésére és a város hosszú távú fejlesztése érdekében az Önkormányzat ezekkel kapcsolatos elkötelezettségére is.

A KIK-FOR Kft. működése során, az ügyfélbarát kommunikációt előtérbe helyezve valósítja meg az ingatlan- és vagyongazdálkodási folyamatok rugalmas, szakszerű végrehajtását, valamint a törvények, jogszabályok önkormányzati rendeletek, megrendelői elvárások maradéktalan kielégítését.

Tevékenysége során az esélyegyenlőség valamint a diszkrimináció tilalma elvét szem elé helyezve a követelmények, előírások maradéktalan betartása és a partnereink általi betartatása vezérli.

Nagy hangsúlyt fektet a beszállítók, alvállalkozók kiválasztására, elvárás feléjük, hogy minőségpolitikánkkal összhangban működjenek közre tevékenységünkben.

A társaság vállalja, hogy a feladatai ellátása során a rábízott vagyonnal a „jógazda” gondosságával gazdálkodik, az ingatlanvagyon értékmegőrzésére és értéknövelésére törekszik. Biztosítja az ingatlanok rendeltetésszerű használatát és zavartalan, biztonságos működését.

Tevékenységével kapcsolatos társszolgáltatókkal, megbízókkal korrekt, egymást segítő együttműködést épít ki és tart fenn.

A KIK-FOR Kft. fejlődése szempontjából fontos a dolgozók elégedettsége. A társaság vezetői vállalják, hogy dolgozóik részére az egészséges, biztonságos és jó közérzetet nyújtó munkahely feltételeit megteremtik, a technikai, technológiai eszközök folyamatos fejlesztése mellett.

Folyamatosan figyelmet fordítanak a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, alkalmazására, a dolgozók szakmai és minőségügyi ismereteinek, felelősségérzetének fejlesztésére.

A társaság valamennyi dolgozója vállalja, hogy azonosul a cégvezetés célkitűzéseivel, munkája során ezeket betartja és legjobb tudásával és felelősségével járul hozzá a célok teljesüléséhez.