Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. január 1. napjától felszámítandó díjak

Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. január 1. napjától felszámítandó díjak

Üzletek hátralékos bérlői részére 2018. január 1. napjától felszámítandó díjak

2017. december 11. hétfő

I. Adminisztrációs költségek
1. Fizetési felszólítás díj, tértivevény nélküli postai kézbesítéssel: 500 Ft/fizetési felszólítás
2. Fizetési felszólítás díj, tértivevényes postai kézbesítéssel (ügyvédi felszólítás): 1200 Ft/fizetési felszólítás
3. Bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos költségek: 4000 Ft/szerződés felmondás
4. Részletfizetési kérelem, fizetési halasztás elbírálása: 1500 Ft/kérelem
5. Fizetési halasztásra irányuló megállapodás eljárási díja: 3000 Ft/megállapodás

II. Követeléskezelés díjai
1. Késedelmi kamat felszámítása: Ptk.6:155.§ szerint jegybanki alapkamat + 8%
2. Követeléskezelés díja: bérleti díj tartozás 5%-a

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bérlő részéről szerződésszegésnek minősül, ha a bérbeadóval szemben
fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget.

A fizetési határidő lejáratát követően, a bérbeadó írásos fizetési felszólítás megküldésével hívja fel a bérlő
figyelmét a fizetési kötelezettsége teljesítésére, valamint tájékoztatja a nem fizetés jogszabályokban foglalt
következményeiről.

A bérbeadó a fizetési felszólítás megküldésével és egyéb ügyintézésével egyidejűleg az alábbi mértékű díjakat
terheli a hátralékos ügyfélre, amennyiben a tartozás jogi úton történő érvényesítésére kerül sor, akkor az itt feltüntetett díjakon felül annak költségeit külön is érvényesítjük.