Szakmai elkötelezettség és formabontó célok Interjú Nagy Gábor Tiborral

Szakmai elkötelezettség és formabontó célok Interjú Nagy Gábor Tiborral

Szakmai elkötelezettség és formabontó célok Interjú Nagy Gábor Tiborral

2022. január 14. péntek

2021. január 1-jétől Nagy Gábor Tibor látja el a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. ügyvezető igazgatói feladatait. A szakmája iránt elkötelezett új ügyvezető rendületlenül hisz az ingatlanfejlesztésen alapuló városfejlesztésben, és komoly célokat tűzött ki önmaga, valamint a KIK-FOR Kft. elé. Az eddig elért eredményekről, az idei év kihívásairól és az új típusú ingatlanfejlesztési irányokról Nagy Gábor Tiborral beszélgettünk. 

-Milyen gondolatokkal vette át 2021 elején a KIK-FOR Kft. vezetését?

– Nagy megtiszteltetés volt számomra polgármester asszony felkérése, és örültem, hogy egy olyan helyre kerültem, ahol az eddigi tanulmányaim és tapasztalataim mentén kiteljesedhetek. Építészmérnöki, ingatlan-szakirányú szakmérnöki és városépítési szakmérnöki diplomával is rendelkezem, amiből jól látszik, hogy erős bennem a városfejlesztés iránti elkötelezettség. 2009-ben a KIK-FOR Kft. városfejlesztési divíziójánál kezdtem az önkormányzati pályafutásomat, és a városfejlesztési munka iránti elhivatottsággal éppen abba az irodába kopogtattam be, ami jelenleg az ügyvezetői irodám. Így kerültem a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-hez, amelynek előbb a műszaki igazgatója, majd az ügyvezetője lettem. Nagy kitüntetésnek éreztem, amikor felkértek a KIK-FOR Kft. ügyvezetői pozíciójára. Egészen közelről ismertem a KIK-FOR Kft. működését, hiszen folyamatos kapcsolattartás volt a két szervezet között. Számos olyan nyertes pályázat született, amelyben e két szervezetnek – konzorciumi tagként – meghatározó szerepe volt a projektek sikerességében. Az igazi innovációt azonban a városfejlesztés és az ingatlanfejlesztés ötvözésében látom, ez képezi a KIK-FOR Kft. élén végzett munkám alapját. Hiszem, hogy egy jól működő városban az ingatlanfejlesztésen alapuló városfejlesztés egy rendkívül stabil jövőképet ad.

– Milyen célok mentén szeretné ezt megvalósítani?

 – Január elsejei munkába állásommal sok rövid-, közép- és hosszú távú célt megfogalmaztam magam és a szervezet számára. Ezek közül az egyik legfontosabb a KIK-FOR Kft. üresen álló ingatlanállományának a csökkentése volt, vagyis célul tűztem ki, hogy minél több lakást, üzletet, irodát hasznosítsunk, és a bevételt termelő eszközeink hozamtermelő képessége növekedjen. Szintén fontos elem volt a műszaki tartalom növelése, azaz a kezünkben lévő ingatlanállomány tőkeértékének megőrzése és növelése, amely felújításokat, karbantartásokat jelent. Az ingatlanépületek mellett kiemelt hangsúlyt kapott azok közvetlen környezete. Jó példa erre a Homokbányán található Téglás utca 5. szám előtti parkoló, ahol a KIK-FOR Kft. munkatársai az előkészítési munkálatokat követően összesen 80 tő örökzöld korallberkenyét ültettek el nyáron. Az akció egyik legnagyobb értéke, hogy egy szép, örökzöld térfal alakul ki ezen a területen. Igyekeztem beemelni az energiatudatos fejlesztés szemléletmódját is, ami egyet jelent a fenntarthatósággal és a fenntartási költségek csökkentésével. E cél megvalósulásához például a már említett ingatlanban 3 új típusú, fokozott légzárású lépcsőházi nyílászáró beépítésével is hozzájárultunk.

 – Milyen digitális megújuláson mennek keresztül?

– Kiemelt cél egy ingatlankataszter létrehozása, és olyan térinformatikai adatállomány összegyűjtése, amelyen belül az ingatlanok helyzete a város szerkezetén belül feltérképezhető, így az épületeket a műszaki állapotuknak és technikai fejlettségüknek megfelelően lehetne hasznosítani. Szeretnénk bevezetni a BIM (Building Information Modelling) számítógépes informatikai rendszert, amely az épített környezet elemeinek megvalósításához és működéséhez szükséges információhalmazt kezeli. Már több üzlethelyiségen teszteltük ennek a használatát, és a jövőbe mutató elképzeléseim szerint ezzel mérnénk fel az összes tulajdonunkban lévő ingatlant.

– Hogyan jelenik meg a cég mindennapjaiban a fenntarthatóság?

– A gépjárműpark-fejlesztés keretein belül szert tettünk két alacsony károsanyag-kibocsátású gépjárműre, továbbá egész évben nagy hangsúlyt fektettünk a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére. Céges kerékpárt vásároltunk, amit munkába járáshoz és munkavégzéshez is egyaránt használnak a kollégáink. Büszke vagyok a kollégáimra, akik a hétköznapokban is azonosulni tudtak ezzel a szemlélettel, sajátjuknak érzik, éppen ezért az irodaházunk minden emeletén szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be, továbbá növeltük a zöldfelületek nagyságát a folyosókon és a parkolóban is. Szintén örömmel tölt el, hogy a pályázati anyag összeállításában végzett munkánkkal hozzájárulhattunk, hogy 2021-ben Kecskemét ismét elnyerte a Hild-díjat.

– Hogyan alakulnak a partneri együttműködések?

 – Megálmodtunk egy együttműködést az AIPA Nonprofit Kft., a Városi Alapkezelő Zrt. és a KIK-FOR Kft. összefogásából, amelynek keretében Városi Bérlakás Kft. néven megalakult egy projekttársaság. A szervezet célja, hogy első körben összegyűjtse azokat az ingatlanokat, amelyek kiváló lokációval rendelkeznek, de rossz műszaki állapotúak, majd második lépésként felújítja és piaci alapon bérbe adja ezeket a lakásokat. A KIK-FOR Kft. mindig is szoros, jó kapcsolatot ápolt a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-vel, amit a munkánk hatékonysága érdekében igyekszünk fenntartani és ápolni, hiszen az ingatlanfejlesztés és a városfejlesztés szinergiájából megfogalmazott vízió csak így valósulhat meg maradéktalanul, és munkánkhoz elengedhetetlen a Városfejlesztő Kft. által létrehozott stratégiai dokumentumok – mint például Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója – ismerete, felhasználása.

 – Hogyan érintette a céget a pandémia?

 – A legnagyobb probléma, amivel nekünk is szembe kellett nézni idén, azok a koronavírus-járvány negatív hatásai voltak. Sajnos az üzletágazatunk árbevételére öt hónapon át ez negatívan hatott, hiszen több tucat üzletbérlőnek biztosítottunk 100%-os kedvezményt a bérleti díjra. Ennek pozitívuma, hogy sok helyi kkv-n tudtunk így segíteni, akik enélkül nem biztos, hogy fennmaradtak volna. Ugyanakkor cégen belül hatalmas veszteség keletkezett. Ennek ellensúlyozása, csökkentése érdekében olyan tevékenység után néztünk, ami pluszbevételt teremt. Ezek jellemzően olyan kivitelezések voltak, mint például az evangélikus egyház óvodaépítésében való részvétel. Szerencsére sokan voltak, akik bizalommal fordultak hozzánk, és ennek köszönhetően kompenzálni tudtuk a bevételkiesést. Szintén nagy eredményként könyvelem el, hogy egy munkavállalótól sem kellett megválnunk, sőt, több új mérnökkollégával gazdagodott a cégünk az idei évben. Összességében nagyon elégedett vagyok, hogy egy olyan szervezetet vehettem át 2021 elején, ahol a kollégák – a főmenedzsmenttől egészen az ügyintéző szintig – egy emberként állnak mellém, hogy együtt vegyük ennek a kiszámíthatatlan időszaknak az akadályait és az általam megfogalmazott célok mentén még erősebbé tegyük a KIKFOR Kft.-t, ami egyúttal Kecskemét fejlődésének is az egyik alapköve.

Forrás:Hírös Gazdasági magazin